ďťż NUREK-BYTOM Oficjalna Strona Klubu Nurkowego

BADANIA LEKARSKIE

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2006 oraz wytycznych
określonych w normach PN-EN 14153, 14413 i 14467, Komisja Działalności Podwodnej przypomina
wszystkim płetwonurkom i instruktorom KDP/CMAS uczestniczących w zorganizowanych formach nurkowania rekreacyjnego, że aktualne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania
muszą posiadać:

  • Instruktorzy płetwonurkowania KDP/CMAS prowadzący zajęcia szkoleniowe na kursie lub nurkujący
    rekreacyjnie z osobami posiadającymi kwalifikacje płetwonurkowe.
  • Płetwonurkowie P3, P4 wypełniający funkcje pomocnicze w czasie zajęć szkoleniowych na kursie
    (np. zabezpieczenie ratownicze) lub wykonujący pracę przewodnika nurkowego w klubach i centrach
    nurkowych zarejestrowanych w KDP PTTK.
  • Kursanci uczestniczący w zajęciach szkoleniowych na kursie.

Badania lekarskie wykonać można u naszego kolegi klubowego doktora Bartosza Wieczorka
(Tel.: 607 080 402)

Copyright © Matonia Michał - Kursy nurkowe KDP/CMAS & Projekt SzablonyStron.org - darmowe szablony stron oraz Tanie certyfikaty SSL.